CO2-neutrale verzending
Clinique compenseert de CO2-uitstoot van de verzending voor elke bestelling die
op Clinique.be wordt geplaatst.
CO2-neutrale verzending
Clinique compenseert de CO2-uitstoot van de verzending voor elke bestelling die
op Clinique.be wordt geplaatst.
De projecten die wij steunen.
Saint Nikola Wind Farm, Bulgaria

Het Saint Nikola windmolenpark is het grootste windenergieproject in Bulgarije, bestaande uit 52 turbines, met een opwekkingscapaciteit van 156MW. Het project draagt bij tot ongeveer 22% van de totale geïnstalleerde elektriciteitsopwekkingscapaciteit uit windenergie in het land. Gelegen aan de Zwarte Zee, in de noordoostelijke stad Kavarna, heeft het windmolenpark meer dan 3,2 miljoen MWh elektriciteit geproduceerd en heeft het sinds de ingebruikneming voorkomen dat ten minste 2 miljoen ton kooldioxide in het milieu is uitgestoten. Het project vervangt met fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales en vermindert naar schatting 244 .224 ton CO2e per jaar. Dit project is geverifieerd volgens de Verra-norm.

Het Saint Nikola windmolenpark is het grootste windenergieproject in Bulgarije, bestaande uit 52 turbines, met een opwekkingscapaciteit van 156MW. Het project draagt bij tot ongeveer 22% van de totale geïnstalleerde elektriciteitsopwekkingscapaciteit uit windenergie in het land. Gelegen aan de Zwarte Zee, in de noordoostelijke stad Kavarna, heeft het windmolenpark meer dan 3,2 miljoen MWh elektriciteit geproduceerd en heeft het sinds de ingebruikneming voorkomen dat ten minste 2 miljoen ton kooldioxide in het milieu is uitgestoten. Het project vervangt met fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales en vermindert naar schatting 244 .224 ton CO2e per jaar. Dit project is geverifieerd volgens de Verra-norm.

Hydrologic Ceramic Water Filter, Cambodia

Het Hydrologic Ceramic Water Filter Project in Cambodja helpt gedurende zeven jaar 1,7 miljoen mensen in 312.000 huishoudens toegang te verschaffen tot veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen. Het vervangen van traditionele houtkachels voor het koken van water door deze waterfilters helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de bossen van Cambodja in stand te houden. Deze bossen zijn belangrijke opslagplaatsen van koolstof en van cruciaal belang voor de gezondheid van ecosystemen en lokale bestaansmiddelen, met name voor vrouwen en kinderen. Dit project is geverifieerd volgens de Gold Standard. 

Het Hydrologic Ceramic Water Filter Project in Cambodja helpt gedurende zeven jaar 1,7 miljoen mensen in 312.000 huishoudens toegang te verschaffen tot veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen. Het vervangen van traditionele houtkachels voor het koken van water door deze waterfilters helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de bossen van Cambodja in stand te houden. Deze bossen zijn belangrijke opslagplaatsen van koolstof en van cruciaal belang voor de gezondheid van ecosystemen en lokale bestaansmiddelen, met name voor vrouwen en kinderen. Dit project is geverifieerd volgens de Gold Standard. 

The Guanaré Forest Project, Uruguay

Het Guanaré Forest Project in de centraal-oostelijke regio van Uruguay heeft meer dan 21.000 hectare land, dat voorheen meer dan 300 jaar door runderen werd begraasd, getransformeerd in verantwoord beheerde bossen. De bomen die op de aangetaste graslanden worden geplant, bestaan uit eucalyptussoorten en loblolly den, die zullen worden geoogst in 22-jaarlijkse rotaties en zullen bijdragen tot de opname van naar schatting 7 miljoen ton CO2 gedurende de levensduur van het project van zestig jaar. Bosaanplantingen beschermen tegen bodemerosie en helpen degradatie om te keren door organische koolstof in de bodem op te bouwen. Dit project is geverifieerd volgens de Verra-norm. 

Het Guanaré Forest Project in de centraal-oostelijke regio van Uruguay heeft meer dan 21.000 hectare land, dat voorheen meer dan 300 jaar door runderen werd begraasd, getransformeerd in verantwoord beheerde bossen. De bomen die op de aangetaste graslanden worden geplant, bestaan uit eucalyptussoorten en loblolly den, die zullen worden geoogst in 22-jaarlijkse rotaties en zullen bijdragen tot de opname van naar schatting 7 miljoen ton CO2 gedurende de levensduur van het project van zestig jaar. Bosaanplantingen beschermen tegen bodemerosie en helpen degradatie om te keren door organische koolstof in de bodem op te bouwen. Dit project is geverifieerd volgens de Verra-norm. 

Estée Lauder Companies NV financiert emissiereductieprojecten om de CO2-uitstoot te compenseren die het gevolg is van leveringen vanuit ons Clinique BE distributiecentrum aan de afleveradressen van onze consumenten.